Vi ser fremover til Hexcon 2016

Vi takker avtroppende Hexcon-sjef, Helle Buvik, for en vellykket Hexcon 2015. Vi trenger nå en sjef for Hexcon 2016, valget av ny sjef skjer på Hexagon-klubbkveld onsdag 18. november.

Å være Hexcon-sjef handler om å sette sammen en fungerende komité, og fordele arbeidsoppgaver. I jobben kan du støtte deg på erfaringer fra tidligere komitémedlemmer, og dokumentasjon av hvordan ting har blitt gjort tidligere.

Har du ellers noen spørsmål om vervet, er det flere tidligere komitémedlemmer du kan ta kontakt med.

Sider